Czytać, nie czytać, czyli o lekturach nastolatków
Listopadowe spotkanie w Bibliotece Publicznej w Ursusie ( 18.11.) w ramach zajęć Wszechnicy dla Edukatorów poświęcone było problematyce czytelnictwa, zwłaszcza nastolatków. Temat ten został zasygnalizowany przez samych nauczycieli bibliotekarzy jako potrzebny w realizacji potrzeb czytelniczych tej specyficznej grupy odbiorców biblioteki. Na spotkanie zaproszono znanych specjalistów w zakresie czytelnictwa : dr Zofię Zasacką z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej oraz dr. Michała Zająca z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Dr Zofia Zasacka przedstawiła wyniki badań czytelniczych przeprowadzonych wśród gimnazjalistów Elbląga i powiatu elbląskiego., koncentrując się na takich problemach jak: aktywność czytelnicza gimnazjalistów, wybory lekturowe , książki chętnie czytane , źródłach nabycia ksiązek, księgozbiorach bibliotek, czytaniu w Internecie. Prezentowane badania wykazały duże różnice w praktykach czytelniczych gimnazjalistów i dysproporcje w postawach czytelniczych. Czytelnictwo książek wciąż jest domeną nastolatek, co piaty chłopak w ogóle nie czyta książek, a co drugi – nie lubi czytać. Również zdecydowanie mniej czytają gimnazjaliści wiejscy.

Z wykładem dr Zasackiej korespondowała interesująca prezentacja multimedialna dr M. Zająca pt. ”Czytelnicy oporni w bibliotece. Zjawisko-metody pracy- dobór literatury”. Podana w sposób syntetyczny wiedza nt. czytelników opornych zawierała wiele wątków praktycznych , które bezpośrednio może zastosować nauczyciel bibliotekarz w swojej bibliotece szkolnej. W prezentacji poruszone zostały zagadnienia: zjawiska, definicji czytelników opornych (reluctant leader; . ta grupa obejmuje ok. 20% populacji) , stereotypy młodzieży funkcjonujące w świadomości bibliotekarzy (głośni, pełni energii, emocji, nie lubiący biblioteki itp.) oraz stereotypy bibliotekarza wśród młodzieży (nudni, sztywniacy, mole książkowe, itp.). Ważna częścią wystąpienia było omówienie zasad pracy z czytelnikiem opornym w kontekście szans, zagrożeń – ze zwróceniem uwagi na metody pracy indywidualnej i zbiorowej, na odpowiedni dobór lektur (niezbyt grube, z dużą ilością dialogów, wartką akcją, itp.). Polecaną formą pracy z młodzieżą nieczytającą jest booktalking oraz większe zainteresowanie wydawnictwami nieksiążkowymi (komiksy, audiobooki, gry komputerowe, płyty CD) , które stanowią atrakcyjną alternatywę dla książki.

Oba wystąpienia były niezwykle ciekawe, należy żałować, że nie wszystkim nauczycielom bibliotekarzom i bibliotekarzom pracującym w szkołach i bibliotekach Ursusa i okolic udało się przybyć do biblioteki.

Patronat medialny nad spotkaniem sprawował „PORADNIK BIBLIOTEKARZA”

Zapraszamy do galerii zdjęć