Warsztaty międzykulturowe „Techniki prowadzenia zajęć w edukacji międzykulturowej”
Edukacja międzykulturowa jest młodą dziedziną nauki, pochodną procesu integracji europejskiej i globalizacji, zwiększonej mobilności przedstawicieli różnych narodów i konieczności zrozumienia rozmaitego rodzaju zróżnicowań, pojawiających się w naszym społeczeństwie.

W dobie nieograniczonego dostępu do internetu i innych źródeł informacji konieczna jest pomoc przy ich wyszukiwaniu i selekcji. Myślą przewodnią działalności naszej biblioteki, która staje się niezastąpionym nawigatorem społeczeństwa w oceanie wiedzy jest „Pomagamy zrozumieć świat”. Metody edukacji międzykulturowej pomagają zrozumieć świat i stąd co roku Biblioteka Publiczna w Ursusie organizuje warsztaty międzykulturowe dla nauczycieli i bibliotekarzy.

Program tegorocznych warsztatów obejmował:

  1. Techniki dyskutowania o spornych kwestiach, nabywanie umiejętności aktywnego słuchania i wyrażania własnych poglądów, prowadzone przez mgr Annę Klimowicz (autorkę znanego podręcznika dla studentów wydziałów humanistycznych „Edukacja międzykulturowa”)
  2. Międzykulturowe metody aktywizacji intelektualnej dzieci i młodzieży oraz metody poznawania innych tożsamości poprzez literaturę, internet i film, prezentowane przez mgr Małgorzatę Kołodziejczyk (poliglotkę, koordynatora projektu „Readcom” uznanego przez Komisję Europejską za jeden z 20 najlepszych w programie Grundtvig)

Zapraszamy do galerii zdjęć