Odznaka „Zasłużony dla Warszawy” dla Piotra Jankowskiego, dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie

Kapituła Rady m.st. Warszawy w osobach Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej oraz wiceprzewodniczących Olgi Johann i Ewy Masny wręczyła odznakę „Zasłużony dla Warszawy” dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Ursusie Piotrowi Jankowskiemu podczas uroczystości, jaka miała miejsce w poniedziałek 14 maja 2012 roku w PKiN. Odznakę przyznaje się osobom wyróżniającym się działalnością na rzecz Warszawy, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Na uroczystość przybyli między innymi Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus i Janusz Warakomski- Zastępca Burmistrza. Dziękując za to wyjątkowe wyróżnienie Piotr Jankowski podkreślił, że zbiega się ono z 65-leciem Biblioteki Publicznej w Ursusie i potwierdza, że biblioteka publiczna odgrywa istotną rolę w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Piotr Jankowski otrzymane wyróżnienie zadedykował swoim dziadkom Czesławowi i Janinie Jankowskim – właścicielom cukierni na warszawskim Powiślu, którzy aktywnie wspierali AK w czasie okupacji a cały majątek wraz z cukiernią stracili w Powstaniu Warszawskim.

Piotr Jankowski – urodził się w 1954 r., w Warszawie. Absolwent studiów humanistycznych UMK w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na UW i Handlu Zagranicznego na SGH. W latach siedemdziesiątych starszy asystent w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego a w latach osiemdziesiątych kierownik klubu kultury na Ursynowie w Warszawie.
Od 2002 roku dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy realizującej, zgodnie z zaleceniami UNESCO- IFLA, zadania biblioteki publicznej jako lokalnego centrum informacyjno - edukacyjnego.
Pod jego kierownictwem liczba aktywnych czytelników zwiększyła się z 8 tysięcy w 2002 r. do 17 tysięcy w 2011 r. a biblioteka zdobyła szereg nagród i wyróżnień m. in.: nominację i wyróżnienie Nagrody Ikar 2009 za różnorodność działań kierowanych do czytelników w różnym wieku i podejmowanie działań o zasięgu międzynarodowym, Nagrodę im. Kierbedziów 2011 r. w kategorii „Praca z młodym czytelnikiem”, wyróżnienie na XI Warszawskim Festiwalu Twórczości Artystycznej „Asteriada 2012” za inscenizację „Ptasie radio” oraz prace plastyczne o Januszu Korczaku, I i II miejsce w konkursie „English Song Festival” w 2011 i 2012 roku w kategorii zespołów.
Pomysłodawca i organizator międzynarodowego konkursu „Słoneczna Zakładka” w którym biorą udział młodzi artyści z kilku państw europejskich.
Koordynator projektu „Readcom”, uznanego w 2007 roku przez Komisję Unii Europejskiej za jeden z 20 najlepszych projektów edukacyjnych i umieszczonego w specjalnie wydanej z tej okazji publikacji „Grundtvig – Success stories”. Organizator wielu międzynarodowych konferencji, z których jedna – „Różnorodność kulturowa a internet” – włączona została do kalendarza imprez „Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008”. Członek komitetu redakcyjnego „Poradnika Bibliotekarza”. Ekspert unijnego projektu „Value” poświęconego wolontariatowi. Współautor międzynarodowej publikacji „Podręcznik dla mentorów klubów Readcom” wydanej w pięciu językach. Autor artykułów w specjalistycznych periodykach: „Poradnik Bibliotekarza”, „Educare - eduacere” (Portugalia), „Research” (Belgia). W 2011 roku został wyróżniony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” a w 2012 otrzymał odznakę „Zasłużony dla Warszawy”. Zainteresowania: edukacja, historia, polityka, fotografia, muzyka.

Zapraszamy do galerii zdjęć