Zaczytany Ursus - „Czytelnicy 2013”
W czwartek 12 czerwca 2014 r. w Czytelni Naukowej Nr XIX Biblioteki Publicznej w Ursusie odbyło się uroczyste podsumowanie corocznego rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki Publicznej w Ursusie. Patronat nad uroczystością objęli Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, który ufundował nagrodę Grand Prix i statuetki dla laureatów rankingu.

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Ursusie ogłasza ranking na najaktywniejszych czytelników, którzy są wybierani w oparciu o wyniki Elektronicznego Systemu Bibliotecznego „Sowa”. Podczas uroczystości zostali również nagrodzeni wolontariusze BP Ursus, uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki, „rodzinne biblioteki” oraz uczestnicy warsztatów międzykulturowych Baby Marty i Marzanny. W tym roku została również wręczona nagroda Grand Prix, ufundowana przez Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia przyznana jako wyróżnienie nie tylko za ilość wypożyczonych książek, ale także za wyjątkowe zasługi i osiągnięcia we współpracy z Biblioteką Publiczną w Ursusie.

Gośćmi honorowymi spotkania byli: Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Jacek Duchnowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda Kopcińska, radni Dzielnicy Ursus – Anna Lewandowska i Robert Faliszewski oraz Naczelnik Wydziału i Promocji Aleksandra Magierecka. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Harcerskiego Kręgu Seniorów Hufca Warszawa-Ursus oraz czytelników i przyjaciół BP Ursus. Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym TV Ursus, Flesch Mazowsza, Dziennika Ursusa, Poradnika Bibliotekarza i Navigatora.

Zgromadzoną publiczność przywitał dyrektor BP Ursus Piotr Jankowski. Następnie głos zabrali: Burmistrz Dzielnicy Ursus– Wiesław Krzemień, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus dr Henryk Linowski oraz zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Jacek Duchnowski.

Nagrody w rankingu „CZYTELNICY 2013” zostały przyznane w 4 grupach wiekowych:
do 6 lat – I miejsce Natalia Białasz (182 książki), II miejsce Julita Enfocht (169 książek),
III miejsce Lena Kosicka (168 książek);
7-12 lat – I miejsce Izabela Ogłoza (200 książek), II miejsce Nela Dąbrowska (190 książek),
III miejsce Agata Kilian (149 książek);
13-19 lat – I miejsce Monika Lachowicz (164 książki), II miejsce Paulina Kryczka (118 książek), III miejsce Maciej Łasek (112 książek);
20+ - I miejsce Barbara Igańska (432 książki) II miejsce Kazimiera Jauer (książki), III miejsce Marek Soboń (370 książek).

W kategorii „Rodzinna Biblioteka” zostało uhonorowanych osiem rodzin: Iwony i Wojciecha Siwików z córką Agatą i synem Szymonem, Czesławy Męciny z córką Małgorzatą Nowacką i wnuczką Ritą, Małgorzaty i Jerzy Rychlaków z córkami Agatą i Dominiką i synem Bartłomiejem, Anny i Piotra Pulikowskich z córką Alicją i synem Michałem, Beaty i Rafała Matusów z córką Gabrielą, Marzeny i Grzegorza Wardzyńskich z córką Weroniką i synem Bartoszem, Kamili i Piotra Bialków z córką Zuzią i synem Mikołajem, Małgorzaty Harasimczuk z synem Krzysztofem i córką Alicją.

Ponadto, w czasie uroczystości zostali wyróżnieni uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy Bibliotece Niedźwiadek, Bibliotece Skorosze i Bibliotece Gołąbki, kilkudziesięcioro wolontariuszy Koła Wolontariatu BP Ursus, uczestnicy międzykulturowych spotykań Baby Marty i Marzanny oraz młodzi mieszkańcy Ursusa laureaci Międzynarodowego Konkursu „Słoneczna Zakładka 2014”.

Grand Prix – specjalną nagrodę Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia – otrzymała Małgorzata Nowacka z córką Ritą, za aktywne czytanie i promowanie książek oraz wieloletnią, wielostronną i wyjątkowo owocną współpracę edukacyjno-kulturalną z Biblioteką Publiczną w Ursusie.

Laureaci czołowych miejsc w rankingu otrzymali statuetki i nagrody książkowe a wszystkie osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i dwa wydania specjalne biuletynu informacyjnego BP Ursus „Navigator” poświęcone działalności Biblioteki i konkursowi Słoneczna Zakładka.

Na zakończenie uroczystości z okazji przypadającemu w 2014 roku „Roku Karskiego” i w ramach III Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej odbyła się krótka debata poświęcona Janowi Karskiemu i jego książce "Tajne państwo". Dyskusję poprowadziła animatorka DKK Biblioteki Niedźwiadek Ewa Furmanik.

Zapraszamy do galerii zdjęć