Oficjalne otwarcie Biblioteki Gołąbki w Ursusie
30 września 2014 roku z udziałem władz miasta i dzielnicy oraz licznie przybyłych mieszkańców nastąpiło oficjalne otwarcie Biblioteki Gołąbki.

Uroczystość rozpoczęło przecięcie wstęgi przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy Marię Łukaszewicz oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus
dr Henryka Linowskiego i Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia. Następnie ksiądz kanonik Wiktor Łozowski – proboszcz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty poświecił pomieszczenia Biblioteki.

Zgromadzonych gości powitała w imieniu organizatorów Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie Małgorzata Kołodziejczyk. Wśród przybyłych na uroczystość, prócz wcześniej wymienionych, znalazło się wiele osobistości życia społeczno-kulturalnego dzielnicy Ursus i Warszawy między innymi: Radna m.st. Warszawy Aleksandra Sheybal-Rostek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Janusz Warakomski, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społ. Rady Dzielnicy Ursus Marianna Jaguścik, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus Wanda Kopcińska, Radni Dzielnicy Ursus - Anna Lewandowska, Jolanta Dąbek, Joanna Jerzyńska, Naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji Dzielnicy Ursus - Aleksandra Magierecka, Dyrektor OK „Arsus” Bogdan Łopuszyński, przedstawiciele Harcerskiego Kręgu Seniorów Hufca Warszawa-Ursus,
phm Lucyna Szczepańska, phm Hanna Fietkiewicz, phm Andrzej Pokrzywa, phm Wojciech Świerczewski oraz Roman Staniewski - uczestnik Powstania Warszawskiego, ostatni żyjący żołnierz Plutonu „Torpedy”.

Gościem honorowym uroczystości był prof. dr hab. Maciej Władysław Grabski – mieszkaniec osiedla Gołąbki, syn patrona Biblioteki Publicznej w Ursusie Władysława Jana Grabskiego.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy Marię Łukaszewicz, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na stały wzrost ilość placówek bibliotecznych w dzielnicy Ursus i systematyczne pomnażania zbiorów oraz dynamiczny rozwój działalności edukacyjno-kulturalnej.

Burmistrz Ursusa Wiesław Krzemień podkreślił, że władze dzielnicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności dzielnicy otworzyły w ciągu ostatnich 20 lat trzy filie Biblioteki Publicznej w Ursusie: Bibliotekę Niedźwiadek, Bibliotekę Skorosze i w tym roku Bibliotekę Gołąbki. W dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć książnicy w Ursusie i dla dalszego pomnażania jej zbiorów przekazał w imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus na ręce dyrektora BP Ursus dwa piękne albumy: „Skarby Rzeczypospolitej: z dziejów kolekcjonerstwa sztuki w Polsce od XIII do końca XVIII wieku” oraz „Polska: stolice województw”.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski – mieszkaniec Gołąbek w swoim wystąpieniu przypomniał o roli książki i druku w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństwa
i o wyzwaniach jakie czekają książkę w związku z ekspansją internetu i elektroniki.

Profesor Maciej Grabski nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi podkreślił, że w czasach wiedzy wirtualnej książka staje się często jedynym wiarygodnym źródłem informacji
a ponadto, piękno i estetyka książki połączona z wyjątkowo łatwą dostępnością stanowią niezwykle ważne jej atuty.

Następnie Piotr Jankowski – dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie podziękował przedstawicielom władz miasta i dzielnicy za stałą troskę jaką otaczana jest Biblioteka Publiczna w Ursusie i dbanie o jej rozwój dla dobra mieszkańców Ursusa. Dzięki ich życzliwości Biblioteka może rozwijać wszechstronną działalność, otwierając kolejne placówki
i docierając ze swoimi zbiorami do coraz większej liczby czytelników, których w 2013 roku było ponad 18 tys. Podkreślił, że Biblioteka Gołąbki została powołana do życia na wniosek między innymi mieszkańców osiedla Gołąbki.

Biblioteka Gołąbki ma charakter uniwersalny zarówno pod względem gromadzonych zbiorów jak i prowadzonej dla wszystkich grup wiekowych działalności edukacyjno-kulturalnej.
Zbiory obejmują zarówno literaturę piękną i popularnonaukową jaki i audiobooki i filmy DVD. Udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej SOWA 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest posiadanie Elektronicznej Karty Czytelnika.

W Bibliotece Gołąbki odbywają się nie tylko lekcje biblioteczne ale i spotkania Koła Wolontariatu, Dyskusyjnego Klubu Książki i zespołu Muzyczna Torpedy. Bardzo prężnie działa Klub Małego Czytelnika „Wesołe Gołąbki”. Placówka zatrudnia doświadczonych i pełnych inwencji bibliotekarzy-edukatorów.

Wyjątkową ozdobą Biblioteki Gołąbki jest tryptyk Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany przez artystkę malarkę Zofię Grabską, córkę prezydenta St. Wojciechowskiego i żonę pisarza Władysława Jana Grabskiego patrona Biblioteki Publicznej w Ursusie. Ponadto, w archiwach Biblioteki Gołąbki znajduje się oryginał fragmentu rękopisu „Rapsodii świdnickiej” Władysława Jana Grabskiego ofiarowany Bibliotece przez profesora Macieja Grabskiego oraz kopia Statutu Stowarzyszenia Miłośników Osiedla Gołąbki z 1933 roku.

Kolejnym punktem programu spotkania była prelekcja Jerzego Domżalskiego - znanego historyka Ursusa i Warszawy, który w interesujący sposób przypomniał najciekawsze wątki
z długoletniej historii Gołąbek szczególną uwagę poświęcając wydarzeniom ostatniego stulecia związanych z dziejami rodu Grabskich - ówczesnych właścicieli Gołąbek.

Uroczystość zakończyła się muzycznym akcentem - Alicja Zaworska - instruktor muzyczny BP Ursus wykonała na skrzypcach utwory Mozarta i Dvořaka, a dzieci z Biblioteki Gołąbki zaśpiewały znane przeboje z lat 60 „Parasolki” i „Biedroneczki” oraz wykonały menueta na dwie wiolonczele.

Po uroczystości uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli obrazy Zofii Grabskiej
i wystawę poświęconą Władysławowi Janowi Grabskiemu.
Wydarzeniem wieńczącym uroczyste otwarcie Biblioteki Gołąbki była msza święta dziękczynno-błagalna w intencjach czytelników i pracowników Biblioteki Publicznej w Ursusie, która została odprawiona w piątek 3 października o godz. 17.15 w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie. Po mszy odbyło się spotkanie z Romanem Staniewskim, uczestnikiem Powstania Warszawskiego - ostatnim żyjącym żołnierzem Plutonu „Torpedy” poświęcone tragicznym 63 dniom stolicy.

Mszę świętą jak i powstańczą wieczornicę zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Ursus Wiesław Krzemień oraz radna Anna Lewandowska.

Listy gratulacyjne z okazji otwarcia Biblioteki Gołąbki nadesłali m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Czytelników jak i sympatyków serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania wszystkich placówek Biblioteki Publicznej w Ursusie.

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List gratulacyjny Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Zapraszamy do galerii zdjęć