Przetarg Nr 1/BPU/2015 w zakresie dostawy książek po cenach hurtowych dla placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa Zamawiającemu od Wykonawcy - książek (nowości i wznowień) wydanych przez wydawnictwa, z którymi Wykonawca współpracuje lub wydanych przez inne wydawnictwa, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie realizacji umowy.

  2. Dostawy książek winny obejmować następujący zakres:
  Pakiet nr 1. - Literatura piękna,
  Pakiet nr 2. - Literatura popularnonaukowa,
  Pakiet nr 3. - Literatura dla dzieci i młodzieży.
  Pakiet nr 4. - Multimedia

  3. Zamawiający żąda zapewnienia, że w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych (defekty) w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia - reklamacja zostanie uwzględniona a braki lub defekty usunięte.

  4. Zamawiający wymaga, aby termin płatności należności za dostarczone książki wynosił 21 dni.

  5. Zamawiający wymaga, aby termin dostawy książek wynosił 3 dni robocze od zgłoszenia zamówienia.

  6. Książki (pakiet 1-4) mogą mieć postać drukowaną lub elektroniczną (CD-ROM/DVD)

  7. Zamawiający szacuje, że zamówionych zostanie 3 000 woluminów. Rzeczywista ilość zamawianych pozycji będzie zależała od wartości merytorycznej wydanych książek, ocenionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby zamawianych książek. Liczba zamawianych książek będzie zależeć, także od przekazanych przez organy finansujące działalność Zamawiającego środków finansowych.

  8. Zamówione książki będą dostarczane do następujących oddziałów i filii Zamawiającego;
  - BDM 116, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa (oddział)
  - BD 64, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa (oddział)
  - CZYT XIX, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa (oddział)
  - Biblioteka Niedźwiadek, ul. Keniga 14, 02-495 Warszawa (filia)
  - Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27A, 02-495 Warszawa (filia)
  - Biblioteka Gołąbki ul. Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa (filia)

  9. Realizacja zamówień odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy do wszystkich wymienionych oddziałów i filii wymienionych w pkt. 8.

  10. Dostarczane Zamawiającemu egzemplarze książek muszą być nowe, tj. nie posiadać śladów wcześniejszego użytkowania.

  11. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego, dostarczonych książek.

Załączniki