Zakończenie VIII Dzielnicowej Olimpiady Języka angielskiego 2014
Dnia 24 czerwca 2014r. w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 133 w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie VIII Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego.

W pierwszym półroczu 2014 roku odbyła się VIII edycja Dzielnicowej Olimpiady Języka Angiel-skiego, w której uczestniczyli uczniowie szóstych klas z SP Nr 2 i SP Nr 14, Gimnazjum Nr 130, 132 i 133 oraz uczniowie z LVI LO i ZS42. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych.
W I etapie Olimpiady uczniowie pisali test, składający się z części gramatycznej i leksykalnej, opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego odpowiednio w klasy szóstej szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz klasy III szkoły średniej.
Następnie dla uczestników II etapu zorganizowano warsztaty z wiedzy o kulturze anglosaskiej, prowadzone przez Simeona Wrena w języku angielskim. Simeon Wren niezwykle barwnie opowiadał o obyczajach, kuchni, muzyce i strojach oraz ćwiczył z uczniami wymowę słów w języku angielskim, gaelic-kim (szkocki) i iryjskim (irlandzkim). Zrozumienie wszystkich prezentowanych ciekawostek nie było łatwym zadaniem. Najmniej znane uczniom były: szkocka potrawa narodowa Haggis – jagnięce podroby zaszyte w żołądku owcy i zmielone, mocno przyprawione pieprzem i podawane z kaszą gryczaną i mąką owsianą a także informacja o charakterze archeologicznym, że za pierwszego Brytyjczyka uważa się człowieka z Boxgrove, którego szczątki znaleziono w 1994 roku w tej nadmorskiej miejscowości, położonej w południowej Anglii, w hrabstwie West Sussex.

W drugim etapie Olimpiady w Czytelni Naukowej Nr XIX BP Ursus odbyły się przesłuchania II etapu. Uczniowie kolejno losowali pytania i odpowiadali na nie w języku angielskim przed Jury Dzielnico-wej Olimpiady pod przewodnictwem Katarzyny Blacharskiej, pracownika naukowego Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W kategorii uczniów szkół podstawowych laureatami zostali:

I. miejsce ex-aequo
Maja Ostrowska - Szkoła Podstawowa nr 2
Martyna Szewczyk – Szkoła Podstawowa nr 2

II. miejsce ex-aequo
Maciej Sudoł - Szkoła Podstawowa nr 14
Wojciech Zawada – Szkoła Podstawowa nr 14
III.miejsce ex-aequo
Ola Płuzyczka - Szkoła Podstawowa nr 2
Wiktoria Tyborowska – Szkoła Podstawowa nr 14

W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych laureatami zostali:
I. miejsce - Bartłomiej Sobieski - Gimnazjum nr 130
II. miejsce - Jan Szczepanek - Gimnazjum nr 130
III. miejsce ex-aequo - Oliwia Agajew - Gimnazjum nr 130
Katarzyna Jakubas – Gimnazjum nr 133
Wyróżnienie otrzymali: Przemysław Zieliński (Gimnazjum nr 130), Piotr Zdunkiewicz (Gimnazjum nr 130), Agata Czaczkowska (Gimnazjum nr 133).

W kategorii uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych laureatką pierwszego miejsca została Marina Sy-mon - Zespół Szkół Nr 42.
Drugiego i trzeciego miejsca nie przyznano.