1
2
»

WSZECHNICA - Spotkanie bibliotekarzy w Czytelni Naukowej Nr XIX

2010-03-24

W środę, 24 marca 2010 roku odbyło się spotkanie w ramach WSZECHNICY w którym wzięli udział bibliotekarze i edukatorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Warszawy i województwa mazowieckiego. więcej...


Czytać, nie czytać, czyli o lekturach nastolatków

2009-11-26

Listopadowe spotkanie w Bibliotece Publicznej w Ursusie ( 18.11.) w ramach zajęć Wszechnicy dla Edukatorów poświęcone było problematyce czytelnictwa, zwłaszcza nastolatków. Temat ten został zasygnalizowany przez samych nauczycieli bibliotekarzy jako potrzebny w realizacji potrzeb czytelniczych tej specyficznej grupy odbiorców biblioteki. Na spotkanie zaproszono znanych specjalistów w zakresie czytelnictwa : dr Zofię Zasacką z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej oraz dr. Michała Zająca z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. więcej...


Warsztaty międzykulturowe „Techniki prowadzenia zajęć w edukacji międzykulturowej”

2009-09-23

Edukacja międzykulturowa jest młodą dziedziną nauki, pochodną procesu integracji europejskiej i globalizacji, zwiększonej mobilności przedstawicieli różnych narodów i konieczności zrozumienia rozmaitego rodzaju zróżnicowań, pojawiających się w naszym społeczeństwie. więcej...


Spotkanie "Wykorzystanie książki obcojęzycznej w edukacji dzieci i młodzieży"

2009-06-03

W środę 3 czerwca 2009 Biblioteka Publiczna w Ursusie zorganizowała specjalne warsztaty międzykulturowe zatytułowane: „Wykorzystanie książki obcojęzycznej w edukacji dzieci i młodzieży”. Warsztaty zostały przygotowane wspólnie z Instytutem Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w Wiedniu. więcej...


WSZECHNICA - Spotkanie bibliotekarzy w Czytelni Naukowej Nr XIX

2009-05-08

W środę, 29 kwietnia 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach WSZECHNICY w którym udział wzięli bibliotekarze i edukatorzy szkół Ursusa, Włoch, Piastowa i Pruszkowa.

Program spotkania obejmował: wykład i prezentacje multimedialną redaktor Jadwigi Chruścińskiej zatytułowany - „Rola prasy specjalistycznej w doskonaleniu zawodowym edukatorów na przykładzie Poradnika Bibliotekarza ” oraz prezentację programu bibliotecznego „Biblioteka Szkolna” firmy Librus. Spotkanie przygotowała i poprowadziła Małgorzata Kołodziejczyk - eurokoordynator Biblioteki Publicznej w Ursusie, która na wstępie powitała Jadwigę Chruścińską, redaktor naczelną „Poradnika Bibliotekarza”, pisma dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, wydawanego od 1949 roku. więcej...


Spotkanie bibliotekarzy w Czytelni Naukowej Nr XIX Środa, 25 marca 2009, godz. 10.00 - 13.00

2009-04-08

Spotkanie prowadziła Małgorzata Kołodziejczyk, która powitała uczestników i zaprosiła redaktor Irenę Janowską z „Nowych Książek” wieloletniego członka sekcji IBBY i znawcę książki dziecięcej do wygłoszenia prezentacji poświeconej wartościowym źródłom elektroniczne i tradycyjne informacji o książkach dla dzieci i młodzieży. więcej...


WSZECHNICA – „WIEK XX w interpretacji Jana Pawła II” – Profesor dr hab. Marek Drozdowski

2008-02-05

W dniu 5 lutego 2008 r. w Czytelni Naukowej Nr XIX odbył się kolejny wykład w ramach „WSZECHNICY”, poświęcony Janowi Pawłowi II, a w tematykę wykładu wprowadził słuchaczy gość specjalny Biblioteki Publicznej – Profesor dr hab. Marek Drozdowski z Instytutu Historii PAN, wybitny historyk i znany varsavianista. więcej...


WSZECHNICA – „Ursus w mojej fotografii” – Ireneusz Barski

2008-01-16

W środę 16.01.2008 r. w Czytelni Naukowej nr XIX odbył się wykład pt. „ Ursus w mojej fotografii” z Panem Ireneuszem Barskim- dziennikarzem, fotoreporterem i animatorem kultury. więcej...


WSZECHNICA 2008

2008-01-10

Zapraszamy na wykłady i warsztaty dla młodzieży i dorosłych poświęcone najciekawszym osiągnięciom nauki i kultury. więcej...


WSZECHNICA - "Tajemnice Troi i pięknej Heleny" - dr Grażyna Czetwertyńska

2007-05-30

W dniu 30 maja 2007 r. w Czytelni Naukowej Nr XIX odbył się kolejny wykład w ramach "WSZECHNICY", poświęcony odkryciom dotyczącym Troi, a w tematykę wprowadził słuc... więcej...


1
2
»