Klub Małego Czytelnika „Wesołe Niedźwiadki”

Filia "Niedźwiadek"
(ul. Keniga 14)


Zajęcia w Klubie Małego Czytelnika przyczyniają się do integracji grupowej i prawidłowego rozwoju dziecka.

  • zabawy muzyczne, ruchowe i taneczne
  • promocja czytelnictwa wśród dzieci
  • wykonywanie prac plastycznych

Dwie grupy wiekowe.

Szczegóły: tel. 22 667 09 56, e-mail: niedzwiadek@bpursus.waw.pl