Spotkanie autorskie z Aleksandrem Nawrockim

Oddział "Czechowice"
(ul. Plutonu AK "Torpedy" 47)Aleksander Nawrocki – poeta, prozaik, eseista, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny Pisma „Poezja dzisiaj”, organizator Festiwali Poezji Słowiańskiej i Światowych Dni Poezji UNESCO. Urodził się w r. 1940 w północnej części Polski. Absolwent filologii polskiej, wegierskiej i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia kontynuował za granicą: na Węgrzech i w Rumunii. Uczęszczał na wykłady z filozofii prowadzone przez prof. Leszka Kołakowskiego. Jako pierwszy w świecie obronił w r. 1967 pracę magisterską o twórczości Czesława Miłosza, późniejszego laureata Nagrody Nobla.

Debiutował w r. 1965 wierszami w tygodniku „Kultura” u Stanisława Grochowiaka, nazywanego wówczas księciem poetów. W r. 1966 opublikował tom wierszy pt. „Rdzawe owoce”, życzliwie przyjęty przez krytykę. Do dzisiaj wydał 24 tomy poezji i prozy, 20 jego książek ukazało się za granicą, m. in.: Rosja, Łotwa, Jakucja, Tatarstan, Azerbejdżan, Turcja, Egipt, Białoruś, Bułgaria, Macedonia, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Italia, Węgry, Grecja, Francja, Niemcy, Anglia, USA. Tomy prozy Aleksandra Nawrockiego to opowiadania: „Święci ze snów i jarów” i „Nie twoje srebrniki”, powieść „Cień jego anioła”, reportaż „Jak zamordowano Imre Nagya” /o powstaniu na Węgrzech w r. 1956/ „Szamanizm i Węgrzy” – popularnonaukowa książka o szamanizmie syberyjskim. W r. 2015 ukazał się zbiór wywiadów z nim wybitnych twórców i dziennikarzy pt. „Jeszcze aniołów sądzić będą”, tom prozy „Książę na srebrnych nogach” oraz wybór wierszy „Dom zbudowany w jedną noc”. Obecnie autor pracuje nad książką „Syberia i ja”.

Aleksander Nawrocki tłumaczy literaturę z różnych języków: rosyjskiego, bułgarskiego, rumuńskiego. ukraińskiego, serbskiego, węgierskiego, fińskiego, angielskiego, francuskiego. Uczestniczy także w poetyckich festiwalach międzynarodowych, m. in. w Strudze (Macedonia), Warnie (Bułgaria), w Belgradzie (Serbia), Izmirze (Turcja), Kairze (Egipt), w Twerze (Rosja), Kijowie (Ukraina) Rydze (Łotwa), Londynie, w Bonn.
Uhonorowany 25 prestiżowymi zagranicznymi nagrodami m. in. W. Szekspira – Cambridge, Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki, Dyplom UNESCO, Poeta Roku 2008 – USA, Gold Star – Nagroda 8 krajów muzułmańskich, medale Związku Literatów Rumuńskich, Greckich, Italii oraz wysokimi odznaczeniami czterech prezydentów: Polski (Złoty Krzyż), Czech (European Award the TREBBIA pod patronatem Vaclava Havla), Węgier (Krzyż Rycerski) i Jakucji (medal z brylantem). W r. 2009 otrzymał nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wydawanie „Poezji dzisiaj”.

Od r. 1992 jest właścicielem wydawnictwa książkowego IBiS, od r. 1998 redaktorem naczelnym Pisma „Poezja dzisiaj”. Promuje przede wszystkim literaturę współczesną: polską i zagraniczną. Autor i wydawca antologii poezji greckiej, włoskiej, hiszpańskiej, węgierskiej, fińskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, jakuckiej. Jest również autorem i wydawcą trzytomowego dzieła „Poezja Polska – Antologia Tysiąclecia” (275 poetów od „Bogurodzicy” do dzisiaj, razem 1800 stron) oraz współredaktorem dwujęzycznej antologii poezji polskiej, wydanej w Rosji w serii „Iz wieka w wiek”, prezentującej antologie 11 krajów słowiańskich.

Od r. 2001 organizator Światowych Dni Poezji UNESCO, podczas których niestandardowi poeci polscy honorowani są Nagrodą pn. „Laur UNESCO”, a zagraniczni tłumacze literatury polskiej otrzymują nagrodę pieniężną „Poezji dzisiaj”. Ten poetycki maraton trwa 100 dni; zaczyna się w Warszawie, następnie w kulturotwórczych regionach kraju oraz za granicą m. in. w Bonn, Londynie, Rydze, a kończy się w Wilnie. Od r. 2008 Aleksander Nawrocki organizuje Festiwale Poezji Słowiańskiej.

Członek Związku Literatów Polskich (ZLP) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) oraz Prezes Oddziałów Zagranicznych Stowarzyszeń Twórczych w Polsce: Authors and Publicist International Associaton z siedzibą w Londynie oraz Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki z siedzibą w Bułgarii.