• Galeria

 • Działalność

  „MOJA MAŁA TWÓRCZOŚĆ” (MMT) - projekt realizowany w ramach programu unijnego „Młodzież w działaniu”. Celem projektu jest kształtowanie aktywności intelektualnej i społecznej młodzieży poprzez rozwijanie twórczości literackiej, artystycznej, plastycznej osób w wieku od 15-18 lat.

  Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach twórczych i wykładach. Rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane w postaci samodzielnie wydanych książek, albumów, folderów, informatorów, plakatów, zdjęć, nagrań audio i video oraz poprzez organizację wystaw i przedstawień.

  W przyszłości przewidywana jest wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Na 23. Targach Książki Edukacyjnej (marzec 2008) na stoisku Biblioteki Publicznej w dzielnicy Ursus po raz pierwszy zostały zaprezentowane publikacje młodych twórców:

  • „Moja mała twórczość - poezje”
  • „Moja mała twórczość - opowiadania”.