Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970

Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970

phm. Hanna Fietkiewicz, hm. Zdzisław Izydorczak i inni

Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Ursusie stanowi ważny element historii dzielnicy Ursus. Idee ZHP – patriotyzm, społeczne zaangażowanie i pracowitość wywodzą się z najlepszych tradycji międzynarodowego ruchu skautowskiego oraz polskiego ruchu społecznikowskiego i w dalszym ciągu mogą stanowić wzór do naśladowania.

Lata 1933-1970 to czas wyjątkowo trudny do Polski, Ursusa i dla ZHP a jednak mimo straszliwej zawieruchy dziejowej organizacja harcerska Ursusa nie tylko przetrwała ten czas ale wręcz wzmocniła swoje szeregi. Najbardziej ujmujące w tych dziejach są nie tylko różne, ciekawe wydarzenia ale wyjątkowa integracja środowiska harcerskiego i wręcz pokoleniowa tradycja przynależności do ZHP – z ojca na syna, z matki na córkę.

Inicjatywę przedstawicieli Kręgu Seniorów ZHP w Ursusie wydania publikacji poświęconej historii Harcerstwa w warszawskim Ursusie przyjęliśmy z radością. Jednym ze statutowych obowiązków Biblioteki Publicznej w Ursusie jest „gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów dotyczących własnego terenu działania”. Mamy nadzieję, że ta publikacja przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o ursusowskim ZHP i stanowić będzie ważny wkład w utrwalanie tożsamości dzielnicy Ursus.

Polecamy również: