„Karol Wojtyła - poeta”

„Karol Wojtyła - poeta”

red. Jacek Głażewski, Witold Sadowski

Książka pojawia się już po zamknięciu całej twórczości Karola Wojtyły i jako pierwsza ma szansę ogarnąć w zasadzie całość Jego poetyckiego dorobku. Jest dojrzalsza pod tym względem od swoich poprzedniczek, zorientowana niejako programowo na poszukiwania ukrytych znaczeń artystycznych i wielości sensów, bardziej rzeczowa i powściągliwa, mniej zaś "publicystyczna". Złożyły się na nią wypowiedzi 27 językoznawców, teoretyków literatury, badaczy staropolszczyzny, pisarstwa romantycznego i współczesnego. Jest to więc studium wielopłaszczyznowe i wielowątkowe, stworzone siłami młodych pracowników naukowych z całej Polski, którzy wychowali się w cieniu niezwykłego Pontyfikatu. W treści prac składających się na publikację "Karol Wojtyła. Poeta" zazębiają się perspektywy wielu dziedzin: sztuki, literatury, filozofii, teologii, socjologii, psychologii. Ów portret twórczej osobowości wydobyty z różnych pism i wypowiedzi, zrekonstruowany przez dwudziestu siedmiu autorów jest imponujący!


Książka znajduje się w zbiorach:

Biblioteki dla Dorosłych Nr 116, ul. Plutonu Torpedy 47
tel. 22 662 70 01

Czytelni Naukowej Nr XIX, ul. Plutonu Torpedy 47
tel: 22 882 43 00

Aktualny stan dostępności prosimy sprawdzić telefonicznie lub
w katalogu on-line BP Ursus.

KD

Polecamy również: