„Wypędzeni. Losy powojenne Niemców. Sekrety historii”

„Wypędzeni. Losy powojenne Niemców. Sekrety historii”

R. M. Douglas

Tematem książki są losy niemieckiej ludności przymusowo wysiedlonej tuż po zakończeniu II wojny światowej przez władze państw koalicji antyhitlerowskiej – ze środkowej i południowej Europy do okrojonych terytorialnie okupowanych Niemiec.

Przesiedleniami objęto łącznie kilkanaście milionów osób pochodzenia niemieckiego, z których około pół miliona – w tym wiele kobiet i dzieci – zmarło w trakcie exodusu. Niniejsza książka jest pierwszą pełną relacją dotyczącą tej przymusowej migracji, której skutki – wyrażone liczbą ofiar – okazały się katastrofalne pomimo prób pomocy i interwencji podejmowanych przez międzynarodowe organizacji humanitarne. Autor z należytym obiektywizmem potraktował ten jeden ze wstydliwych epizodów europejskiej historii, którego reperkusje dają o sobie znać do dziś. Jest to analiza największej powojennej fali „czystek etnicznych” i być może najważniejszym, a niedopowiedzianym wcześniej, epilogiem II wojny światowej.

Książka znajduje się w zbiorach:

Biblioteki Niedźwiadek, ul. Keniga14
tel: 22 667 09 56

Aktualny stan dostępności prosimy sprawdzić telefonicznie lub
w katalogu on-line BP Ursus.

GK

Polecamy również: