„Budowanie Polski Ludowej. <br>Robotnicy a komuniści 1945-1950”

„Budowanie Polski Ludowej.
Robotnicy a komuniści 1945-1950”

Padraic Kenney

Padraic Kenney zdobył za Budowanie Polski Ludowej nagrodę ASEEES Orbis Book Prize przyznawaną dla najlepszej książki roku o tematyce polskiej.

Aby zrozumieć polski komunizm, trzeba zacząć od badania jego początków - pisze we wstępie do swojej książki Padraic Kenney. Irlandzki historyk pokazuje, że, chociaż reżim komunistyczny wprowadzono w Polsce odgórnie, siłą i z pomocą radzieckich czołgów, to na jego charakter i specyfikę, zwłaszcza w latach 1945-1950, ogromny wpływ mieli nie tylko komunistyczni decydenci, lecz także robotnicy. I właśnie z perspektywy zwykłych ludzi, w szczególności robotników, Kenney stara się opisać doświadczenie nowego ustroju rzekomej sprawiedliwości społecznej.

To właśnie analiza związków między państwem a społeczeństwem w początkach epoki komunizmu może powiedzieć nam coś więcej o tym, dzięki czemu reżim przetrwał tak długo oraz jak i dlaczego upadł. Autor znakomicie ukazuje napięcia między klasą robotniczą a rządzącymi. Skupia się przede wszystkim na dwóch miastach: Łodzi - największym ośrodku tekstylnym w Polsce - i Wrocławiu - mieście zbudowanym na zgliszczach, które znalazło się w granicach Polski po II wojnie światowej i było zamieszkane przez ludność napływową. Te różnice powodują, że nowy ustrój jest w obu ośrodkach traktowany odmiennie: łódzkie włókniarki podejmują strajk, by przeciwstawić się próbie zaprowadzenia partyjnych porządków na terenie fabryk i bronić własnej godności. Natomiast we Wrocławiu, mieście zatomizowanym, brak solidarnego kolektywu sprzyja umacnianiu się stalinizmu.

(Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2015)

Książka znajduje się w zbiorach:

Biblioteki Publicznej w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47
tel. 22 662 70 01

Aktualny stan dostępności prosimy sprawdzić telefonicznie lub
w katalogu on-line BP Ursus.

KD

Polecamy również: