„Józef Piłsudski: marzyciel i strateg”

„Józef Piłsudski: marzyciel i strateg”

Bohdan Urbankowski

Po przeczytaniu „Marzyciela i stratega” profesor Wacław Jędrzejewicz powiedział:

" - Przez najbliższych pięćdziesiąt lat to będzie najlepsza książka o Piłsudskim.

- A potem?

- Potem świat już nie będzie interesował się dawnymi wojnami."

Pięćdziesiąt lat jeszcze nie minęło i książka Bohdana Urbankowskiego pozostaje najlepszą monografią Piłsudskiego w skali światowej. Autor nie tylko wnikliwie przedstawia czyny, legendę i kult Piłsudskiego, ponadto piórem poety opisuje jego miłości i podróże, a piórem filozofa analizuje jego rozumienie świata i człowieka.

Życiorys Piłsudskiego był tak dramatyczny, jakby komponował go Szekspir. Odznaczał się burzliwym przechodzeniem z jednego wielkiego mitu w drugi, równie wielki, i – co ważniejsze – spełnianiem tych mitów. W ciągu trzydziestu lat, które upłynęły między spiskiem niedoszłych carobójców a zwycięstwem nad sowiecką Rosją, zdarzyła się historia będąca powtórzeniem spisków filomackich i walk legionów Dąbrowskiego, powtórzeniem czynów Traugutta, Kościuszki, Chrobrego i – jakby tego było mało – Odsieczy Wiedeńskiej ratującej Europę przed Azją. Życie Piłsudskiego udowodniło, że działalność spiskowców nie musi się kończyć trauguttowską szubienicą, a marsz polskich żołnierzy nie musi urywać się gdzieś na bagnach San Domingo.

(Warszawa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2014)

Książka znajduje się w zbiorach:

Biblioteki Publicznej w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47
tel. 22 662 70 01

Biblioteki Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27A
tel. 22 823 46 00

Aktualny stan dostępności prosimy sprawdzić telefonicznie lub
w katalogu on-line BP Ursus.

KD

Polecamy również: