Akademia Akolady

Filia "Skorosze"
(ul. Dzieci Warszawy 27A)


Akademia Akolady to zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami ćwiczeń logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Proste zadania rozwijające motorykę dziecięcą są wykonywane przy akompaniamencie muzyki. Piosenki i rymowanki „z pokazywaniem” pozwalają na łatwe powtarzanie sekwencji ćwiczeniowych rozumianych przez dzieci jako zabawy.

Dzieci uczą się również podstaw muzyki, rozwijają umiejętności śpiewu, rozróżniania instrumentów, a przez taniec wyrażają swoje emocje.

Szczegółowe informacje: tel. kom. 22 823 46 00 oraz e-mail - skorosze@bpursus.waw.pl.