Klub Małego Czytelnika „Wesołe Wróbelki”

Filia "Skorosze"
(ul. Dzieci Warszawy 27A)


Zajęcia w Klubie Małego Czytelnika przyczyniają się do integracji grupowej i prawidłowego rozwoju dziecka.

• zabawy muzyczne, ruchowe i taneczne
• promocja czytelnictwa wśród dzieci
• wykonywanie prac plastycznych

Dwie grupy wiekowe. Szczegóły pod numerem tel. 22 823 46 00.