Kółko Szachowe Biblioteki Skorosze

Biblioteka Skorosze

  • stwarza możliwość rozwoju uzdolnień szachowych na drodze ustawicznego treningu
  • rozwija inteligencję logiczną, wizualno-przestrzenną, językową, interpersonalną
  • uczy koncentracji uwagi przez dłuższy czas

Zajęcia prowadzi Andrzej Kądziołka.

Przyjmujemy nadal zapisy do Kółka Szachowego Biblioteki Skorosze. Szczegóły: tel. 22 823 46 00 lub e-mail - skorosze@bpursus.waw.pl