Kółko Szachowe Filii "Skorosze"

Filia "Skorosze"
(ul. Dzieci Warszawy 27A)

  • stwarza możliwość rozwoju uzdolnień szachowych na drodze ustawicznego treningu
  • rozwija inteligencję logiczną, wizualno-przestrzenną, językową, interpersonalną
  • uczy koncentracji uwagi przez dłuższy czas

Zajęcia prowadzi Andrzej Kądziołka.