Kółko Szachowe Filii "Skorosze"

Filia "Skorosze"
(ul. Dzieci Warszawy 27A)

 • stwarza możliwość rozwoju uzdolnień szachowych na drodze ustawicznego treningu
 • rozwija inteligencję logiczną, wizualno-przestrzenną, językową, interpersonalną
 • uczy koncentracji uwagi przez dłuższy czas

Zajęcia prowadzi Andrzej Kądziołka.

 • Od 6 do 27 marca 2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  16:15 - 16:45 grupa podstawowa
  16:45 - 17:45 grupa zaawansowana
  Filia "Skorosze", ul. Dzieci Warszawy 27A, tel. 22 823 46 00
 • Od 3 do 24 kwietnia 2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  16:15 - 16:45 grupa podstawowa
  16:45 - 17:45 grupa zaawansowana
  Filia "Skorosze", ul. Dzieci Warszawy 27A, tel. 22 823 46 00