Porady pisarskie dla młodzieży

Filia "Skorosze"
(ul. Dzieci Warszawy 27A)


Zajęcia uzupełniające z języka polskiego dla uczniów gimnazjów i liceów (13-18 lat).

Podczas zajęć będziemy m. in.:
• wspólnie sprawdzać bieżące prace szkolne, robić korekty, udzielać wskazówek,
• pomagać uczniom z trudnościami w redagowaniu różnych form wypowiedzi,
• pracować z uczniami szczególnie uzdolnionymi literacko, dyskutować na temat utworów literackich pisanych przez uczniów (wiersze, opowiadania).

Jesteśmy otwarci na propozycje zagadnień, problemów z zakresu języka polskiego do omówienia podczas naszych zajęć.