Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

Filia "Skorosze"
(ul. Dzieci Warszawy 27A)

Wykorzystując rozmaite materiały, uczestnicy zajęć tworzą różnorakie pomysłowe przedmioty, często dostosowane charakterem do pory roku i towarzyszących jej świąt.