Zajęcia literacko-teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i starszych klas szkoły podstawowej

Biblioteka Skorosze

Zajęcia prowadzi znana polonistka Gim. 133 Agnieszka Jaros.

Celem zajęć jest m.in. kształcenie i rozwijanie wyobraźni twórczej, kształcenie umiejętności literackich i łączenie ich z innymi dziedzinami sztuki (film).

Cykl zajęć zakończy inscenizacja literacko-teatralna.

Szczegółowe informacje: e-mail: jaros.aga@gmail.com lub tel. 22 823 46 00.