Logo DKK

W dniu 23.11.2022 r. o godz. 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie DKK Oddziału “Czechowice”. W ramach spotkania omawiać będziemy poezję autorów, którzy wzięli udział w cyklu spotkań “Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana”.

Koordynator DKK Oddziału “Czechowice”: kdabrowski@bpursus.waw.pl