• Działalność


  Oficjalne otwarcie placówki z udziałem władz miasta i dzielnicy miało miejsce we wrześniu 2010 r.

  Placówka ma charakter uniwersalny zarówno pod względem gromadzonych zbiorów jak i prowadzonej działalności edukacyjno-informacyjnej

  Zbiory placówki:
  • nowości wydawnicze,
  • literatura piękna i popularnonaukowa,
  • literatura science-fiction,
  • literatura w językach obcych,
  • lektury,
  • filmy DVD,
  • audio-booki,
  • prasa.

  Usługi biblioteczne:
  • „Książka na telefon” - dostawa do domu książek i audio-książek dla osób chorych i niepełnosprawnych,
  • opracowywanie kwerend bibliograficznych i źródłowych.

  • Katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej SOWA 2. • Warunkiem korzystania ze zbiorów jest posiadanie Elektronicznej Karty Czytelnika.