Wolontariat w Bibliotece – wizja:

Rolą wolontariatu w BP Ursus jest pomoc w realizacji misji Biblioteki, która opiera się na wspieraniu człowieka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jej wykorzystania oraz upowszechnianiu postawy wolności i tolerancji. W przyszłości chcemy, aby nasi wolontariusze nie tylko sami byli tolerancyjni i otwarci na potrzeby innych ludzi ale też pomagali kształtować takie postawy w swoim własnym otoczeniu. Chcemy w nich rozbudzić potrzebę czytania a także przygotować ich do krytycznego spojrzenia na kulturę tak, aby potrafili dokonać samodzielnego, świadomego wyboru.

Jak możesz pomóc?

Wybierając swoją ulubioną ścieżkę wolontariacką w naszej bibliotece:

  1. Ścieżka podstawowa „Mały bibliotekarz” – w ramach, której realizowane są następujące zadania: porządkowanie zbioru książkowego, opisywanie i okładanie książek, poprawianie ustawienia zbiorów bibliotecznych, inne drobne prace bibliotekarskie.
  2. Ścieżka „Mały pedagog” – w ramach której chcielibyśmy przeszkolić wolontariuszy przy współpracy z „Ochotnikami Warszawskimi” z zakresu podstaw pedagogiki (kurs na wychowawcę kolonijnego) i realizować następujące zadania: pomoc w zajęciach plastycznych, działalności Klubów malucha, zabawach plenerowych oraz w ramach akcji Lato i Zima w mieście.
  3. Ścieżka kreatywna – w ramach której wolontariusze będą realizować następujące zadania: organizacja Wruuum-u (wolnego rynku wymiany umiejętności), pomoc w organizacji Głośnoczytu, prowadzenie zajęć „eksperckich” – nauka języków, hobbystyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywanie dekoracji, organizowanie happeningów, pomoc organizacyjna dla DKK.
  4. Ścieżka klasyczna – typowy wolontariusz: zbiórki odzieży, jedzenia, książek, pomoc w działaniach wspólnych z Fundacją Świat na tak i innych, pomoc w zakresie realizacji usług dla seniorów (książka na telefon, doprowadzanie osób starszych)

Znacząco wpłyniesz na:

  1. Wolontariat pomocniczy
  2. Aktywizacja społeczności lokalnej
  3. Wyrównywanie szans w dostępie do Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób niepełnosprawnych
  4. Integracja pokoleń
  5. Wydarzenia kulturalne

Aktualności

Dzień Pluszowego Misia - Miś Uszatek

Dzień Pluszowego Misia

Z okazji święta jakim jest Dzień Pluszowego Misia, nasze wolontariuszki Karolina, Julia i Oliwia  zaprosiły w gości najznamienitszych przedstawicieli i nakłoniły ich aby opowiedzieli coś o sobie. I tak o to zapraszamy do obejrzenia krótkich wywiadów z: Misiem Uszatkiem, Misiem Paddingtonem i Misiem Czarnym Noskiem 🙂 ...
W pustyni i w puszczy

W pustyni i w puszczy

Dlaczego warto przeczytać lekturę szkolną "W pustyni i w puszczy"? - na to pytanie w swojej prezentacji odpowiada Michał Wawszczak ...
Chłopcy z placu broni

Chłopcy z placu broni

Dlaczego warto czytać? A dlaczego warto czytać lektury? Na to pytanie odpowie prezentacja naszego wolontariusza Michała Wawszczaka, który na przykładzie "Chłopców z placu broni" odpowie na to pytanie. ...
Owsiak dla wolontariuszy

Owsiak dla wolontariuszy

Jerzy Owsiak z energizującym przesłaniem specjalnie dla naszych Wolontariuszy.

...
Narodowe czytanie 2020 - Balladyna

Narodowe czytanie 2020 – Balladyna

Zapraszamy do oglądania Narodowego Czytania w wersji on-line.

...