Nasza Biblioteka jako credo przyjęła parafrazę Rabindranath Tagore:

Biblioteka jest wielka przez swą DOSTĘPNOŚĆ, a nie swoje rozmiary.

W myśl tego przesłania i przy ogromnej dobrej woli pracowników Biblioteki, staramy się stworzyć jak najdogodniejsze warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami lub z różnych powodów wykluczonych społecznie. Chcemy, abyśmy wszyscy na równych prawach mogli korzystać z szerokiej i wartościowej oferty kulturalnej Biblioteki.

W tym celu stale rozszerzamy naszą ofertę i teraz można znaleźć w Bibliotece:

Wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspomagają Bibliotekę w rozszerzaniu dostępności, bardzo serdecznie dziękujemy.

Przed wszystkimi placówkami Biblioteki został zainstalowany nowoczesny system komunikacyjno-informacyjny TOTUPOINT, który może ułatwić osobom z dysfunkcją dojście do Biblioteki. Więcej informacji na ten temat w artykule.

Potrzebujesz pomocy przy wypożyczeniu zbiorów bibliotecznych? – skontaktuj się z bibliotekarzem z placówki najbliżej Twojego miejsca zamieszkania:

.

O Bibliotece – tekst łatwy do czytania (ETR)

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności w naszej Bibliotece skontaktuj się z koordynatorem ds. dostępności:

KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO

To seria opowiadań, które w subtelny sposób oswajają z różnymi rodzajami niepełnosprawności i pokazują relacje międzyludzkie ponad podziałami. Zapraszamy do korzystania z publikacji.

Książki otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

LINKOWISKO do dostępnych zasobów kultury:
  • Filmy i spektakle z audiodeskrypcją na portalu NINATEKA

  • Filmy z audiodeskrypcją na portalu Adapter

Jeśli chcesz polecić materiały z dziedziny kultury do publikacji na naszej stronie, prosimy o maila: knizewska@bpursus.waw.pl