wejście do biblioteki

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus – jako 1. biblioteka publiczna w Warszawie, a jako druga spośród warszawskich bibliotek (po Bibliotece Uniwersyteckiej) – w trosce o osoby z dysfunkcją narządu wzroku zainstalowała przed wszystkimi swoimi placówkami nowoczesny system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. Znajduje się on przy Oddziale „Czechowice”, Filii „Skorosze”, Filii „Niedźwiadek”, Fili „Gołąbki”.

TOTUPOINT (TTP), to system znaczników, którymi można oznaczyć przestrzeń ułatwiając w ten sposób osobom niewidomym samodzielne poruszanie się. Aby móc używać systemu znaczników, na telefonie uruchamiamy aplikację TTP. Następnie wkładamy smartfona do kieszeni i idziemy.

Znakowanie przestrzeni publicznej znacznikami TTP jest łatwe, a zastosowanie najnowocześniejszej technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu sprawiło, że system znaczników TTP to najlepszy sposób rozpowszechniania informacji miejscowej. Jednocześnie sprawia, że publiczna przestrzeń staje się bardziej bezpieczna dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku.

Korzystanie z systemu jest bezpłatne, nie wymaga połączenia z siecią Internet.

Wszystkie rozsyłane przez system informacje są dostępne również dla grupy użytkowników z dysfunkcjami wzroku, co jest wynikiem dążenia do eliminacji barier dostępności.

Miejsca instalacji TOTUPOINT w Warszawie: www.totupoint.pl

O Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Biblioteka istnieje od 1947 r. Jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Ursus.

Misja Biblioteki brzmi: Wspieramy człowieka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania. Upowszechniamy postawę wolności i tolerancji.

W zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Biblioteka jako credo przyjęła parafrazę Rabindranath Tagore: Biblioteka jest wielka przez swą dostępność, a nie swoje rozmiary.

W myśl tego przesłania i przy ogromnej dobrej woli pracowników, Biblioteka stara się stworzyć jak najdogodniejsze warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami lub z różnych powodów wykluczonych społecznie. Dba o to, aby wszyscy na równych prawach mogli korzystać z szerokiej i wartościowej oferty kulturalnej.

Biblioteka stale rozszerza swoją stałą ofertę o pozycje ułatwiające dostęp do kultury osobom z dysfunkcją wzroku. W 2021 r. uzupełnione zostały zbiory z serii Duże Litery, filmy DVD i audiobooki, czytniki do e-booków. Na początku 2022 r. dołączą:

  • książki w formacie Daisy – dla osób z dysfunkcją wzroku
  • Czytaki – odtwarzacze książek mówionych przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących
  • książki z serii „Bajki bez barier” w postaci dostępnych plików .pdf

Więcej informacji o dostępności w Bibliotece:

Kinga Niżewska

Tel. 795 950 990

https://bpursus.waw.pl/biblioteka-dostepna/

Szczegółowe informacje o TOTUPOINT

Jan Szuster

Kom. 515 407 457

http://www.totupoint.pl