Słoneczna Zakładka 2020

Biblioteka Publiczna wraz ze Szkołą Języka Angielskiego Early Stage ogłaszają konkurs plastyczny “Słoneczna Zakładka 2020/Sunshine bookmark 2020”.

Tegoroczna edycja nosi tytuł: Portret z książką / Portrait with a book.

Projekty zakładek i wypełnione formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 6.03.2020 roku. Decyduje czas wpłynięcia prac do organizatora a nie data wysłania.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
Do projektu zakładki powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, wypełniony na komputerze lub drukowanymi literami oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Istnieje także możliwość wysłania formularza oraz oświadczenia w formie elektronicznej na adres: promocja@bpursus.waw.pl.
Należy na odwrocie pracy umieścić imię i nazwisko autora projektu.

Nagrodzone prace laureatów zostaną przetworzone w plik elektroniczny a następnie przekształcone na tradycyjne zakładki do książek i wydrukowane.

Autorzy nagrodzonych projektów będą proszeni o przysłanie swoich zdjęć portretowych o rozmiarze 300 – 500 KB oraz w rozdzielczości max 300 dpi, które zostaną umieszczone na odwrocie przeznaczonej do druku zakładki.

Weź udział już dziś i stwórz zakładkę swoich marzeń!