Ursuviana

O projekcie

Inaczej Ursuskie Regionalia, to projekt Społecznego Archiwum Cyfrowego tworzony przez Bibliotekę Publiczną im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Główną  jego ideą jest przede wszystkim ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, historycznego związanego z Ursusem. Udostępnianie źródeł historycznych o unikalnej, często nieznanej treści ukazujących dzieje miejsca, lokalnej społeczności od tych najstarszych, aż po te rejestrujące dzień dzisiejszy. Mających z czasem stworzyć lokalną, multimedialną bibliotekę Ursuvianów gromadzącą wiedzę o dzielnicy, a wcześniej mieście czy gminie.

Na stronie internetowej Społecznego Archiwum Cyfrowego Ursuviana są udostępnione zeskanowane fotografie, pamiętniki, pocztówki, spisane wspomnienia, publikacje, itp. związane z historią Dzielnicy. Większość materiałów pochodzi z prywatnych albumów, zbiorów mieszkańców Ursusa, jak także instytucji działających na terenie dzielnicy. Często ukazują dzieje miejsca z perspektywy mieszkańców, które niejednokrotnie jest na swój sposób unikatowa, bezpośrednia a przez często autentyczna.

Chcielibyśmy razem z mieszkańcami Ursusa oraz wszystkimi, którzy zechcą podzielić się z nami swoimi domowymi, rodzinnymi archiwaliami związanymi z Ursusem stworzyć bazę wiedzy. Unikatowy zapis, w którym będzie można odnaleźć wspomnienia, a jednocześnie ocalić ulotne, niepowtarzalne chwile dla przyszłych pokoleń, nie tylko mieszkańców Ursusa, ale i Warszawy.

Pragniemy dodać, że wszystkie przekazywane nam materiały są skrupulatnie i rzetelnie zeskanowane, opisane i następnie bez uszczerbku ich stanu fizycznego, chemicznego zwracane właścicielom. Ich udostępnianie na stronie internetowej odbywa się tylko i wyłącznie za pisemną zgodą właścicieli archiwaliów na ich digitalizację i publikację.

Wzór oświadczenia można pobrać, klikając w pola poniżej.

Jeśli masz pytania, sugestie lub materiały do przekazania, skontaktuj się z nami:

e-mail: ursuviana@bpursus.waw.pl