Tłumacz PJM dostępny w godzinach pracy biblioteki.