Słoneczna Zakładka 2023

  Biblioteka Publiczna wraz z Early Stage angielski dla dzieci i młodzieży (filie w Ursusie) ogłaszają konkurs plastyczny “Słoneczna Zakładka 2023/Sunshine bookmark 2023”.

  Tegoroczna edycja nosi tytuł: “Bajkowo u Fredry”

  Projekty zakładek i wypełnione formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 07.04.2023 roku. Decyduje czas wpłynięcia prac do organizatora a nie data wysłania.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
  Do projektu zakładki powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, wypełniony na komputerze lub drukowanymi literami oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Projekty wraz z wypełnionym formularzem i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysyłać na adres:

  Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Czytelnia Nr XIX, ul. Kolorowa 17, 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie – Konkurs „Słoneczna Zakładka 2023”.

  Projekty zakładek, wypełniony formularz oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać także osobiście we wszystkich placówkach bibliotecznych, na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w godzinach ich pracy.

  Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można również przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@bpursus.waw.pl

  Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora projektu.

  Nagrodzone prace laureatów zostaną przetworzone w plik elektroniczny a następnie przekształcone na tradycyjne zakładki do książek i wydrukowane.

  Weź udział już dziś i stwórz zakładkę swoich marzeń!