Słoneczna Zakładka 2022

Plakat Konkursu Słoneczna Zakładka 2022

  Biblioteka Publiczna wraz z Early Stage angielski dla dzieci i młodzieży (filie w Ursusie). ogłaszają konkurs plastyczny “Słoneczna Zakładka 2022/Sunshine bookmark 2022”.

  Tegoroczna edycja nosi tytuł: “Świat w literaturze Marii Konopnickiej/ Perception of the world in the works of Maria Konopnicka”.

  Projekty zakładek i wypełnione formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 22.04.2022 roku. Decyduje czas wpłynięcia prac do organizatora a nie data wysłania.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
  Do projektu zakładki powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, wypełniony na komputerze lub drukowanymi literami oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Istnieje także możliwość wysłania formularza oraz oświadczenia w formie elektronicznej na adres: promocja@bpursus.waw.pl.
  Należy na odwrocie pracy umieścić imię i nazwisko autora projektu.

  Nagrodzone prace laureatów zostaną przetworzone w plik elektroniczny a następnie przekształcone na tradycyjne zakładki do książek i wydrukowane.

  Weź udział już dziś i stwórz zakładkę swoich marzeń!