Nasi młodzi Wolontariusze, pomagają nam codziennie, w rozmaitych aktywnościach. Od drobnych prac “bibliotecznych”, jak układanie, porządkowanie zbiorów bibliotecznych, poprzez pomoc w zajęciach, które dedykujemy najmłodszym, aż do udziału w zbiórkach i akcjach, które podejmujemy. Dodatkowo piszą recenzje książek dla młodzieży, nagrywają filmiki, projektują niektóre elementy graficzne biblioteki, pomagają podczas pikników oraz w Noc Bibliotek. Biorą udział w konkursach i zdobywają nagrody (np. udział w warsztatach “Design Thinking”) oraz różnych projektach zewnętrznych, jak np. “Przepisywanie Tolkiena”. Współprojektują mini – kampanie społeczne, mające na celu promocję czytelnictwa i biblioteki w grupach młodzieżowych. Inicjują działania związane z akcją “Narodowe Czytanie”. Wnoszą do biblioteki świeżość i energię każdego dnia.

Dorośli Wolontariusze podejmują nowe wyzwania, prowadząc kluby zainteresowań, wspierając w nauce dzieci i młodzież, a także organizując aktywności skierowane do seniorów. Ich zaangażowanie i entuzjazm we wspólne działania są szczególną wartością dla biblioteki i stanowią portal do komunikacji i wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach życia.