Nasi Wolontariusze, na co dzień pomagają nam w rozmaitych, bibliotecznych aktywnościach. Są to zarówno drobne prace, związane z porządkowaniem księgozbioru, oznaczaniem książek ale także pomoc w zajęciach, które prowadzimy dla naszych Czytelników. Zazwyczaj są to zajęcia plastyczne, ruchowe, zajęcia z książką, kodowanie ale czasem podejmują poważniejsze wyzwania i pomagają w wymagających cierpliwości i dokładności zajęciach dla osób dorosłych. Dzięki nim, nasi seniorzy coraz sprawniej poruszają się w środowisku komputerowym i Internecie. Cieszymy się, że mamy takich Wolontariuszy!

dwie kobiety i chłopiec przy komputerach