tort

W sobotę, 4 września 2021 r. w Domu Kultury „Miś” odbył się uroczysty wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Wolontariat nie ma wieku”. Wystawa, powstała w ramach programu Ochotnicy Warszawscy, który Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zrealizowała we współpracy partnerskiej z Domem Kultury „Miś”. Prezentowane zdjęcia wykonał Piotr Margas z FOTOUrsus, a projekt został sfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy.

Tematem wystawy „Wolontariat nie ma wieku”, która stała się pretekstem do wrześniowego spotkania mieszkańców Ursusa, są prezentacje wolontariuszy działających wokół obu instytucji – Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury „Miś”. Podczas sesji fotograficznych udało się uchwycić charakter osób zaangażowanych  w codzienną, bezinteresowną pomoc i wsparcie dla innych, a także stworzyć wyjątkowy klimat, który przekłada się na niecodzienność, atrakcyjność i piękno całej  wystawy. Na prezentowanych zdjęciach można dostrzec empatię, kreatywność oraz dużo dobrej woli i wielkiego serca wolontariuszy. Ten wspólny, tryskający całą gamą emocji i barw projekt udowadnia, że wolontariat nie zna barier, i to nie tylko wiekowych.

Organizatorami i gospodarzami przedsięwzięcia była Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – reprezentowana przez panią Dyrektor Agnieszkę Proszowską oraz Dom Kultury „Miś” – reprezentowany przez pana Kierownika Pawła Wyrzykiewicza. Uroczyste spotkanie uświetnił swoją obecnością Burmistrz Dzielnicy Ursus pan Kazimierz Sternik. Obecni byli również: Dyrektor OK „Arsus” pan Bogusław Łopuszyński, Wicedyrektor Biblioteki Publicznej pani Lidia Romanowska, Kierownik DK „Portiernia” pani Bożena Kuśmierek oraz przedstawiciele Rady Seniorów. Jednak głównymi bohaterami i uczestnikami wydarzenia byli oczywiście: Koordynatorka wolontariatu, pani Karolina Kilar – wieloletnia inicjatorka i animatorka działań prospołecznych oraz wolontariusze.

Podczas wieczoru inaugurującego wystawę odbyło się uroczyste podziękowanie władz Ursusa dla wszystkich wolontariuszy oraz ich koordynatorki, podzielenie się imponujących rozmiarów tortem oraz wręczenie pamiątkowych zdjęć bohaterom sesji fotograficznych. Wzruszającego klimatu dopełnił występ artystyczny lokalnego Klubu Seniora.

Niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych było zaproszenie do wspólnego, udziału we Flash Mobie związanym z „Narodowym Czytaniem 2021”, podczas którego każdy chętny miał możliwość przeczytać lub wypowiedzieć do kamery fragment sztuki „Moralność Pani Dulskiej”, Gabrieli Zapolskiej. Tak powstały film zostanie przekazany do obiegu publicznego i będzie promować czytelnictwo w Polsce. Jak widać, w ten sposób wolontariusze po raz kolejny dołożyli swoją cegiełkę do budowy naszych narodowych wartości.

Wystawa „Wolontariat nie ma wieku” jest podziękowaniem i uhonorowaniem osób zaangażowanych i działających społecznie na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. Jest również atrakcyjną i pociągającą formą promocji idei wolontariatu.

Wystawa będzie prezentowana do końca września w Domu Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17, w godzinach otwarcia placówki, a następnie w Czytelni XIX Biblioteki Publicznej przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47. Serdecznie zapraszamy.