18 listopada odbyły się kolejne zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus dla uczniów Liceum Montessori. Warsztaty prowadziła Beata Świniarska i Piotr Thieme ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych, które na co dzień zajmuje się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem.

Zaproszeni goście przedstawili różne rodzaje niepełnosprawności, a także związane z tym stereotypy. Beata Świniarska opowiedziała o swoim doświadczeniu w codziennym funkcjonowania na wózku. Wciąż nie wiele jest miejsc z infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przecież nikt nie chce być marginalizowany ani wykluczany z powodów, na które nawet nie ma wpływu.

Piotr Thieme jest osobą niedosłyszącą – ta niepełnosprawność również obniża funkcjonowanie, mimo że nie jest tak widoczna. Znajomość języka migowego jest wciąż bardzo niszowa, w życiu publicznym zdecydowanie za mało wagi przywiązuje się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zaproszeni goście opowiedzieli o Spółdzielni Socjalnej Wola, w ramach której m. in. prowadzona jest Klubokawiarnia Cafe PoWoli, zatrudniająca osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Spółdzielnia prowadzi również Społeczne Centrum bez barier, które pomaga seniorom, matkom z dziećmi, bezrobotnym i niepełnosprawnym.

Zachęcamy do zapoznania się z ich stroną:

http://spoldzielniawola.pl

Relację przygotowała
Lucyna Dąbrowska