Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy po raz kolejny bierze udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:  “Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda”. Jest to kolejny projekt wspierający ukraińskie i polskie dzieci w rozwoju i nawiązywaniu relacji – poprzez udział w różnorodnych zajęciach i wydarzeniach organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne odbywają się od czerwca do października 2024 r. w 15 bibliotekach w różnych częściach Polski. Ważnym elementem projektu jest wsparcie psychospołeczne dla dzieci i opiekunów, a także dla kadry biblioteki. W każdej bibliotece powstaje kącik malucha/dziecka projektowany zgodnie z potrzebami różnych grup wiekowych. Biblioteki otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci szkoleń z różnorodnych metod pracy z dziećmi i dorosłymi.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.