Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy została nagrodzona w kategorii Działalność Kulturalna.

Nagroda im. Kierbedziów to wyjątkowe wyróżnienie dla bibliotekarzy, bibliotek oraz osób i instytucji ich wspierających z Mazowsza. Przyznawana jest przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. W tym roku podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się 14 września, została przyznana po raz 12. Nagroda jest też hołdem dla Eugenii i Stanisławów Kierbedziów – fundatorów zabytkowej siedziby na ulicy Koszykowej. Wspomnienie fundatorów, oraz historii nagrody na początku uroczystości przedstawił Dyrektor Biblioteki na Koszykowej Pan dr Michał Strąk.

Ceremonię wręczenia nagród poprowadziły Wicedyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Pani Dorota Lutomirska oraz Wicedyrektor ds. Bibliotecznych Pani dr Agnieszka Strojek.

W laudacji odczytanej przez Panią dr Strojek przed wręczeniem nagrody dla Biblioteki w Ursusie usłyszeliśmy: „Działalność ursuskiej Książnicy jest przykładem systematycznego rozwoju i nieustannego wprowadzania nowych rozwiązań, które mają na celu zachęcenie jak największej liczby osób do uczestnictwa w życiu kulturalnym dzielnicy. Co godne podkreślenia, działania te skierowane są do różnych grup odbiorców, w tym także osób z niepełnosprawnością, które mogą brać udział w wielu inicjatywach wspierających ich aktywność społeczną. Na bogactwo oferty kulturalnej Biblioteki niewątpliwy wpływ mają pozyskiwane z dużym rozmachem granty i dotacje zewnętrzne”.

Nagrodę dla Biblioteki w Dzielnicy Ursus odebrali Pani Dyrektor Biblioteki Agnieszka Proszowska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Pan Wiesław Krzemień oraz Pani Kierownik Filii „Niedźwiadek” Iwona Rogowska.

Odbierając nagrodę Dyrektor Agnieszka Proszowska powiedziała: „W imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję z tę nagrodę, bo jest to rzeczywiście praca całego zespołu. My kochamy swoją pracę i dziękujemy, że Państwo to dostrzegli i dziękujemy za każdą pomoc merytoryczną”.

Dyrektor Proszowska podkreśliła również ogromne wsparcie ze strony Zarządu Dzielnicy Ursus, na który Biblioteka zawsze może liczyć.

Burmistrz Krzemień zapewnił, że to nie koniec rozwoju Biblioteki. Powiedział o tym, iż na nowym osiedlu powstającym na terenach po Zakładzie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” powstanie kolejny oddział Biblioteki, który będzie mieścił się w budynku szkoły.

Dla Biblioteki w Ursusie to już druga Nagroda im. Kierbiedziów. W 2011 roku otrzymała ją w kategorii Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym.