Dostępność architektoniczna Filii  „Gołąbki”  Wypożyczalnia nr 132.

Lokalizacja i dojazd

Filia „Gołąbki” Wypożyczalnia nr 132 znajduje się przy ul. Czerwona Droga 6 w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Osiedle Gołąbki.
Dojazd autobusowy linii: 197 do przystanku Posag 7 Panien 05 -> Warszawska, Posag 7 Panien 06 -> Leszczyńskiego.
Autobus linii 177 do przystanku Czerwona Droga 02 -> Ursus Ratusz,  Posag 7 Panien 03 -> Orłów Piastowskich.

W bliskiej okolicy  znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pomieszczeń

Wejście do Filii „Gołąbki” znajduje się z prawej strony budynku. Nad wejściem jest zamontowany system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Główny punkt obsługi czytelników oraz część regałów z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia przeznaczone na poziomie “0”. Placówka posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do pomieszczenia czytelni posiada ok. 3 cm próg. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na poziomie „-1” znajduje się księgozbiór dla dzieci. Do pomieszczenia prowadzą schody.

Inne udogodnienia

Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Wrzutnia książek stoi na terenie przed wejściem do Filii „Gołąbki”.