W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy otrzymała w roku 2019 dofinansowanie w kwocie 32 300,00 zł.
Dotacja została w całości przeznaczone na zakup książek do filii i oddziałów Biblioteki. W ofercie znajduje się zarówno literatura piękna jak i popularnonaukowa adresowana do każdej grupy wiekowej.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”