4 listopada odbyło się online kolejne spotkanie DKK Skorosze. Tematem rozmowy była powieść Małgorzaty Sobieszczańskiej „Drugi koniec świata”. Akcja tej sagi rodzinnej rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych. W tle mamy przedwojenny Nowogródek, okupowaną Warszawę, peerelowskie realia lat 50. oraz XXI wiek. W książce przenikają się różne kultury, religie i światopoglądy. I w tej wielowymiarowej rzeczywistości zostały przedstawione losy kilku spokrewnionych ze sobą kobiet, które, mimo że żyją w różnych pokoleniach, łączą te same marzenia, pragnienia, pasje. Fabuła powieści, skądinąd wciągająca czytelnika, jest bardzo poszatkowana i trzeba włożyć sporo wysiłku w lekturę, żeby się w niej nie pogubić. Orientacji nie ułatwiają również podobne imiona noszone przez bohaterki żyjące w różnych czasach. Dopiero na koniec dowiadujemy się, kto jest naprawdę kim.