7 października odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Oddziału „Czechowice”. Tematem rozmowy był reportaż Macieja Czarneckiego „Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym” wydany nakładem Wydawnictwa Czarne (I wydanie w 2016 r., II wyd. w 2020 r.).

W spotkaniu wzięło udział dziesięć osób. Uczestnicy usiedli w odpowiednich odstępach. Wszyscy mieli zasłaniające usta i nos maseczki. Dyskusja dotyczyła porównania systemu opieki społecznej i rodzinnej w Polsce i Norwegii na podstawie historii przedstawionych w książce. Klubowicze zgodnie stwierdzili, że daleko nam jeszcze do osiągnięcia tak wysokiego standardu pomocy rodzinie, jaki oferują Norwedzy i wynika to nie tyle z możliwości finansowych państwa, co z naszej kultury i mentalności. W Polsce nadrzędna jest rodzina, w Norwegii - prawa dziecka.