12 maja 2023 roku w DK „Miś” odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Kultury. Uczestniczyli w niej wszyscy pracownicy Biblioteki oraz Domów Kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele Władz: Burmistrzowie Kazimierz Sternik i Wiesław Krzemień, Naczelnik Wydziału Kultury Katarzyna Świtalska oraz Radna Dzielnicy Wanda Kopcińska.

Takie spotkanie to wspaniała okazja na podsumowanie najważniejszych wydarzeń, podziękowania oraz wyróżnienia pracowników. Pani Dyrektor Agnieszka Proszowska podziękowała wszystkim pracownikom za ich kreatywność i zaangażowanie w działania na rzecz Biblioteki oraz za otwartość, życzliwość i dbałość o tworzenie dobrej atmosfery wśród bibliotecznej społeczności Ursusa. Szczególnie wyróżniła kilku pracowników wręczając im pisemne podziękowania.

Słowa uznania i docenienia działań pracowników na rzecz rozwoju kultury w Dzielnicy Ursus padły również ze strony Przedstawicieli Władz.

Galę Święta Kultury w Dzielnicy Ursus uświetnił Koncert Pani Olgi Bończyk.

To uroczyste spotkanie było wspaniałą okazją do podkreślenia, jak ważnym miejscem są książnice na mapie instytucji kultury w kraju, a także do wymiany doświadczeń i poglądów w kuluarowych rozmowach.

Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Grupa osób na scenie.
Wokalistka na scenie.
Kilka osób stoi wokół tortu. Jedna zo osób kroi tort.
Tort z ozdobami.
Pięć osób pozuje do zdjęcia. W dłoniach trzymają kwiaty i dyplomy.
Grupa kilkudziesięciu osób pozuje do zdjęcia.