Edukacja czytelnicza stanowi część edukacji kulturalnej, która w ciągu 10 lat trwania Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zwróciła szczególną uwagę na Biblioteki oraz czytelnictwo. Wśród prowadzonych w ramach Programu eduAkcji, ta biblioteczna, łączyła
w sobie wszystkich miłośników książek. W konferencjach odbywających się na Stadionie Narodowym podczas Międzynarodowych Targów Książki uczestniczyli bibliotekarze z różnych typów bibliotek (publicznych, szkolnych, profilowanych), edukatorzy, animatorzy, autorzy książek. Lobbowanie przez kilku dzielnicowych koordynatorów – bibliotekarzy, na rzecz warszawskich bibliotek w znacznym stopniu przyczyniło się do zwrócenia uwagi władz miejskich na środowisko czytelnicze i bibliotekarskie, jego sukcesy i problemy. Wsparcie
w postaci warsztatów edukacyjnych dla bibliotekarzy oraz wprowadzenie Warszawskiego Programu Rozwoju Bibliotek jest najlepszym potwierdzeniem sprawczości działań podjętych
w ramach WPEK. Dla bibliotekarzy możliwość uczestnictwa w programie, to przede wszystkim wymiana intelektualna z innymi twórcami kultury w Warszawie. To także, możliwość samorealizacji, kreacji i tworzenia partnerstw. Bardzo wiele programów z zakresu edukacji czytelniczej zostało zaprezentowanych i nagrodzonych Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. Wśród nich jest także nasza Biblioteka. Materiały podsumowujące bogatą działalność Programu, przygotowało Biuro Kultury m.st. Warszawy i są one dostępne na stronie
www.wpek.pl w zakładce (czytelnia dla animatorów). Zachęcamy do zapoznania się
z inspirującymi projektami, historią Programu oraz ludźmi, którzy współtworzyli Program na każdym szczeblu i etapie. Działania, programy, szkolenia, warsztaty, badania kultury oraz zebrane doświadczenia twórców i uczestników warszawskiej kultury przyczyniły się także do powstania  Polityki Kulturalnej Miasta Stołecznego Warszawy. Dokument wyznaczający trend kultury do 2030 roku, jest dostępny na stronie miasta
www.um.warszawa.pl

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wymienionymi wyżej dokumentami i materiałami oraz do korzystania z oferty Biblioteki, która dla Państwa, stara się być coraz bardziej atrakcyjna i wprowadza nowe usługi.

 

Agnieszka Proszowska

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Członek Rady Programowej WPEK (2016-2020)
Dzielnicowy Koordynator ds. Edukacji Kulturalnej na Woli (2010 – 2017)
Pomysłodawca EduAkcji dla Bibliotek