Drzewo w bańce nad dłonią.

Przyrodnicze Ekobingo w Ekoparku

Rodzinnie warsztaty kreatywne w duchu eko. Podczas spotkania odczytane zostaną opisy przyrody wiejskiej zawarte w „Nad Niemnem” oraz wiersz Wisławy Szymborskiej „Pejzaż”. Będą one inspiracją do stworzenia ekokolażu z wykorzystaniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej z Ekoparku. Elementy będą zbierane w czasie zabawy. Zabawa będzie polegała na stworzeniu własnego ekobingo z wytłoczek po jajkach, a następnie, ze wszystkich znalezisk każda rodzina stworzy pracę przestrzenną.

Przejdź do góry