rudy lis chodzi po zakamarkach

Spotkanie autorskie z Dorotą Suwalską

Dorota Suwalska – autorka książki „Zwierzęta miast, czyli 22 portrety naszych nieudomowionych sąsiadów”, która przedstawia ważne tematy związane z różnorodnością w mieście.

W trakcie spotkania warsztatowego porozmawiamy o tym, jakie gatunki zwierząt można spotkać w mieście. Podyskutujemy, jaki wpływ ma człowiek na ekosystem oraz jak powinniśmy razem i bezkolizyjnie funkcjonować ze zwierzętami w mieście.

Odbiorcy: 5 klasa szkoły podstawowej

Wydarzenie jest częścią projektu Literackie Ekoinspiracje realizowanego w ramach Funduszu Edukacji Ekologicznej we współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy i Staromiejskim Domem Kultury.

Przejdź do góry