Uroczystość rocznicy Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy na widowisko z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Widowisko w stylistyce muzyczno-historycznej poprowadzi kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie na tle kopii w skali 1:1 obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”. Opowie i przedstawi publiczności najciekawsze fakty, często anegdotyczne, dotyczące spisku, jaki miał miejsce przed zwołaniem sejmu skonfederowanego oraz samego uchwalenia aktu, który nie był wbrew utartym opiniom taki nudny.
Gawędę urozmaici występ Chóru Męskiego Cantores Minores z Archikatedry Warszawskiej oraz aktora, który wcieli się w postać Stanisława Augusta.

Przejdź do góry