Wykaz Słów Wymyślonych – spotkanie z Izabelą Zubko

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na spotkanie poetyckie z cyklu
Wykaz Słów Wymyślonych.

Gościem spotkania będzie Izabela Zubko – poetka urodzona w Warszawie, która dzieciństwo spędziła w Dęblinie. Ukończyła Studium Literacko-Artystyczne przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Związku Literatów Polskich, II Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, grupy literacko-muzycznej „Terra Poetica” oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Jej wiersze zostały przetłumaczone na język ukraiński, litewski, rosyjski, angielski, francuski, telugu i węgierski. Jest obecna w licznych antologiach, w tym również międzynarodowych, m.in. w zbiorze poetyckim „Poeci naszych czasów”, czy „Anthology of Slavic Poetry”. Jej nazwisko znajduje się w „Mini-słowniku biograficznym polskich współczesnych poetów religijnych”.

W latach 2008–2017 należała do zespołu redakcyjnego dodatku „Myśl Literacka” w tygodniku „Myśl Polska”. W 2017 roku rozpoczęła pracę w „Metaforze Współczesności” – periodyku międzynawowej grupy literackiej «Kwadrat». Od 2007 roku aktywnie współpracuje z pismem społeczno-kulturalnym „Własnym Głosem” Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Laureatka szeregu konkursów poetyckich. Juror w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach literackich.

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.

Przejdź do góry