Z myślą o wsparciu obcokrajowców mieszkających w naszej dzielnicy, borykających się z wieloma problemami zarówno  komunikacyjnymi, jak i adaptacyjnymi Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz z Centrum Wielokulturowym w Warszawie zapraszają w czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 do  Filii „Skorosze”, przy ul. Dzieci Warszawy 27a. Można tu będzie uzyskać m.in. kontakt do tłumaczy, doradców zawodowych, prawników, czy psychologów, otrzymać przygotowane w różnych językach zestawy ulotek i informatorów oraz bezpłatnie wydrukować niezbędne dokumenty do załatwienia formalności urzędowych.

Od kwietnia będą się tutaj odbywać kursy języka polskiego dla dorosłych oraz kursy wsparcia językowego dla dzieci na „dobry start w szkole”. Planowane jest także tworzenie grup międzykulturowych, czyli zajęcia integracyjne dla dzieci oraz wieczorki wielokulturowe dla dorosłych i ich rodzin. Dodatkowo Biblioteka zwiększy zasób książek obcojęzycznych oraz zakupi podręczniki i audiobooki niezbędne do nauki języka polskiego. Zakupione zbiory będą ważne z punktu widzenia asymilujących się w Polsce obcokrajowców.

Na naszej stronie internetowej wkrótce pojawi się podstrona „Harmonia kultur”, na której w kilku językach znajdą się szczegółowe informacje dotyczące działania punktu informacyjnego oraz projektów wielokulturowych.

W Bibliotece czytelnicy, w tym osoby pochodzące z innych krajów, mają prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich zbiorów bibliotecznych – książek w języku polskim, w językach obcych, ebooków, audiobooków, filmów na CD/DVD, gier oraz Internetu.

Więcej informacji:

mail: skorosze.harmonia@bpursus.waw.pl

plakat dotyczący centrum informacji w czterech językach